27 maj 2017

Description

Nawiązując do poprzednich kiermaszów archiwaliów, Instytut Piłsudskiego we współpracy ze Studium Polski Podziemnej zorganizuje dnia 23 października 2016 roku w holu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, V sprzedaż dubletów książek i reprodukcji map

Kontakt

Damian
07514944200
London